DUNE (ENG) - Riverside.am | Drive-In Cinema DUNE (ENG) - Riverside.am | Drive-In Cinema

DUNE (ENG)(2021)

2021-09-22

DUNE (ENG)

KinoPoisk

IMDb

ՏՈՄՍԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

այս շաբաթ

հաջորդ շաբաթ

22 Սպտ.
20:15

ԿԻՍՎԵԼ

²è²æ²ðÎìàôØ ¾

4000ԴՐ. 11.06.2021

ՀԱՐՍԱՆԻՔ ՉԻ ԼԻՆԻ

21:00

5000ԴՐ. 10.06.2021

ՖՈՐՍԱԺ 9

22:50

4000ԴՐ. 12.06.2021

ՖՈՐՍԱԺ 9

21:00

´²Ä²Üà𸲶ðìºø Üàð²¶àôÚÜ üÆÈغðÆ ÜàðàôÂÚàôÜܺðÆ Ð²Ø²ð